Thursday, 3 May 2012

Sembang Mesra Belia DUN Bengoh


DUN BENGOH – Balai Raya Kampung Punau telah menjadi vanue Program Sembang Mesra Belia peringkat DUN Bengoh, iaitu kawasan di dalam Parlimen P.198 Mambong.
Program ini telah dihadiri oleh Encik Wilson Anak Mapus, Ketua Pemuda SUPP DUN N.16 Bengoh. Turut hadir bersama pegawai-pegawai Belia dan Sukan Bahagian Kuching. Jumlah belia yang hadir pada malam itu sebanyak 43 orang.
Antara isu-isu belia yang dibangkitkan di dalam sesi dialog antaranya memohon penglibatan belia di kawasan setempat untuk menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak ataupun mana-mana agensi yang berkaitan pembangunan belia. Dengan menyertai seumpama itu masalah sosial melibatkan belia setempat mampu dikurangkan.
Dari sudut sukan pula, belia setempat turut memohon kepada Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak supaya membina Gelanggang Futsal 1 Malaysia di tempat mereka. Ini kerana, kemudahan seperti itu tidak terdapat di tempat mereka.
Menyentuh mengenai isu informasi dan maklumat, belia setempat memaklumkan penyebarannya tidak meluas. Sekaligus menyebabkan informasi mengenai peluang-peluang pendidikan mahupun kemahiran yang disediakan oleh pusat-pusat latihan kemahiran tidak sampai kepada mereka.
Kegagalan mendapat info terkini seperti itu telah menyebabkan belia setempat ketinggalan dalam arus pembangunan dari pelbagai sudut seperti pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain yang berkaitan.
Keadaan ini jelas merugikan mereka disamping jurang antara belia luar Bandar dan Bandar dilihat semakin ketara.
Penyebaran informasi dan maklumat mengenai peluang-peluang pendidikan seharusnya menyeluruh di kesemua tempat wakima kawasan itu jauh ataupun dekat. Penambahbaikkan saluran ini harus disegerakan supaya jumlah keciciran belia di luar Bandar dan juga belia di kawasan pendalaman dapat dikurangkan, ujar mereka.
Mereka juga menyambut baik pelaksanaan program sebegini (Program Sembang Mesra Belia) kerana kehendak dan keperluan belia setempat di dengar serta diambil kira. Ini kerana, keciciran di kalangan belia setempat dikatakan berpunca daripada penyebaran informasi dan maklumat yang tidak meluas. Disebabkan itu, pendekatan secara terus seperti kaedah yang diguna pakai Kementerian Belia dan Sukan ini dilihat sangat berkesan, kata mereka.
Ujar mereka lagi, sesi dialog bersama agensi berkaitan pembangunan belia seperti ini hendaklah diteruskan dari semasa ke semasa. 
Apabila medium ini digunapakai,  isu keciciran belia setempat dari pelbagai sudut diatasi dengan berkesan dan sistematik. Disamping,usaha bagi merapatkan jurang antara belia luar Bandar, belia kawasan pendalaman dan belia Bandar dapat direalisasikan.
Mereka berharap setelah tamatnya sesi dialog ini, segala perkongsian permasalahan yang mereka alami mampu memberi impak yang akan membawa kepada tindakan susulan pihak berwajib.
Pemuda Harapan Bangsa, Pemudi Tiang Negara

No comments:

Post a Comment

KELAB PENYOKONG POLIS

GELOBANG ANAK MUDA